FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भो

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउँदा सक्कल नागरिक्ता र अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने छ ।

आर्थिक वर्ष: