FAQs Complain Problems

क्वारेन्टिन तथा अ।इसाेलेसन सम्बन्धमा ।

जनकनन्दिनी गाउँपालिका खजुरी, धनुषामा २० बेडकाे क्वारेन्टिन, ५ वटा अक्सिजन  सिलिण्डर सहित ५ बेडको अ।इसाेलेसनकाे व्यवस्थापन गरिएकाे व्याेहाेरा सम्पूर्ण जनसमुदायमा जानकारीका लागि अनुराेध छ ।
जनकनन्दिनी गाउँपालिका खजुरी, धनुषामा २० बेडकाे क्वारेन्टिन, ५ वटा अक्सिजन  सिलिण्डर सहित ५ बेडको अ।इसाेलेसनकाे व्यवस्थापन गरिएकाे व्याेहाेरा सम्पूर्ण जनसमुदायमा जानकारीका लागि अनुराेध छ ।
जनकनन्दिनी गाउँपालिका खजुरी, धनुषामा २० बेडकाे क्वारेन्टिन, ५ वटा अक्सिजन  सिलिण्डर सहित ५ बेडको अ।इसाेलेसनकाे व्यवस्थापन गरिएकाे व्याेहाेरा सम्पूर्ण जनसमुदायमा जानकारीका लागि अनुराेध छ ।
जनकनन्दिनी गाउँपालिका खजुरी, धनुषामा २० बेडकाे क्वारेन्टिन, ५ वटा अक्सिजन  सिलिण्डर सहित ५ बेडको अ।इसाेलेसनकाे व्यवस्थापन गरिएकाे व्याेहाेरा सम्पूर्ण जनसमुदायमा जानकारीका लागि अनुराेध छ ।
जनकनन्दिनी गाउँपालिका खजुरी, धनुषामा २० बेडकाे क्वारेन्टिन, ५ वटा अक्सिजन  सिलिण्डर सहित ५ बेडको अ।इसाेलेसनकाे व्यवस्थापन गरिएकाे व्याेहाेरा सम्पूर्ण जनसमुदायमा जानकारीका लागि अनुराेध छ ।
जनकनन्दिनी गाउँपालिका खजुरी, धनुषामा २० बेडकाे क्वारेन्टिन, ५ वटा अक्सिजन  सिलिण्डर सहित ५ बेडको अ।इसाेलेसनकाे व्यवस्थापन गरिएकाे व्याेहाेरा सम्पूर्ण जनसमुदायमा जानकारीका लागि अनुराेध छ ।

आर्थिक वर्ष: